Design by LL Pan Vision © LL Pan Profit 2014-2022.

Usluge

Osnovne računovodstvene usluge

- Definisanje organizacije računovodstva i računovodstvenih politika, - vođenje glavne knjige kao i pomoćnih računovodstvenih evidencija, - vođenje analitičkih evidencija, listing otvorenih stavki, - obračun poreza na dodatu vrednost i vođenje poreskih evidencija, - evidencija osnovnih sredstava i obračun amortizacije, - prijava/odjava zaposlenih, vođenje kadrovske evidencije, obračun zarada i drugih ličnih primanja, - vođenje robno-materijalnog knjigovodstva (velikoprodaja, maloprodaja), - obračun kamate, - devizno poslovanje, - vođenje platnog prometa, - vođenje računovodstva prema profitnim centrima, - izrada međubilansa, - izrada finansijskog izveštaja, - izrada poreskog bilansa… U svom radu koristimo licencirane računovodstvene programe specijalizovane za računovodstvene servise

Finansijsko i poresko savetovanje

Poresko planiranje je skup svih postupaka i aktivnosti poreskog obveznika koje imaju za cilj optimizaciju poreskih obaveza raznih oblika, vodeći pri tom računa da sve bude u skladu sa važećim poreskim zakonima. Istovremeno, ono treba da bude sastavni deo svakog ozbiljnog upravljanja finansijama preduzeća ,jer obezbeđuje da se na zakonit način izabere alternativa poslovanja, investiranja i organizovanja poslovnih procesa. koja ima za posledicu najmanje poreske obaveze. U saradnji sa respektabilnim poslovnim partnerom iz ove oblasti, svojim klijentima pružamo ovu vrstu usluga u cilju optimizacije poreskih obaveza na zakonom utemeljen način.

Izrada opštih akata

U saradnji sa našim advokatskim timom, sprovodimo kompletnu proceduru osnivanja privrednog društva kao i izradu svih akata koji su propisani pozitivnim pravnim propisima Republike Srbije. Na taj način, klijent dobija kompletnu uslugu sa svim pratećim aktima, savetima i preporukama za započinjanje privredne delatnosti.

Ostale usluge

Usluge

Osnovne računovodstvene

usluge

- Definisanje organizacije računovodstva i računovodstvenih politika, - vođenje glavne knjige kao i pomoćnih računovodstvenih evidencija, - vođenje analitičkih evidencija, listing otvorenih stavki, - obračun poreza na dodatu vrednost i vođenje poreskih evidencija, - evidencija osnovnih sredstava i obračun amortizacije, - prijava/odjava zaposlenih, vođenje kadrovske evidencije, obračun zarada i drugih ličnih primanja, - vođenje robno-materijalnog knjigovodstva (velikoprodaja, maloprodaja), - obračun kamate, - devizno poslovanje, - vođenje platnog prometa, - vođenje računovodstva prema profitnim centrima, - izrada međubilansa, - izrada finansijskog izveštaja, - izrada poreskog bilansa… U svom radu koristimo licencirane računovodstvene programe specijalizovane za računovodstvene servise

Finansijsko i poresko savetovanje

Poresko planiranje je skup svih postupaka i aktivnosti poreskog obveznika koje imaju za cilj optimizaciju poreskih obaveza raznih oblika, vodeći pri tom računa da sve bude u skladu sa važećim poreskim zakonima. Istovremeno, ono treba da bude sastavni deo svakog ozbiljnog upravljanja finansijama preduzeća ,jer obezbeđuje da se na zakonit način izabere alternativa poslovanja, investiranja i organizovanja poslovnih procesa. koja ima za posledicu najmanje poreske obaveze. U saradnji sa respektabilnim poslovnim partnerom iz ove oblasti, svojim klijentima pružamo ovu vrstu usluga u cilju optimizacije poreskih obaveza na zakonom utemeljen način.

Izrada opštih akata

U saradnji sa našim advokatskim timom, sprovodimo kompletnu proceduru osnivanja privrednog društva kao i izradu svih akata koji su propisani pozitivnim pravnim propisima Republike Srbije. Na taj način, klijent dobija kompletnu uslugu sa svim pratećim aktima, savetima i preporukama za započinjanje privredne delatnosti.